Không bài đăng nào có nhãn BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2022. Hiển thị tất cả bài đăng
Không bài đăng nào có nhãn BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2022. Hiển thị tất cả bài đăng

Từ nay đến tết, ai có nhu cầu việc làm hãy liên hệ nơi này

  Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM) triển khai chương trình “Tháng tiếp sức và đồng hành cùng  người lao động ” năm ...