Hiển thị các bài đăng có nhãn BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2022. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2022. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2022

BÀI THU HOẠCH CẢM TÌNH ĐẢNG 2022

CÂU 1: Phân tích hoàn cảnh ra đời và vai trò của lãnh tụ NAQ đối với sự thành lập ĐCSVN .

 Hoàn cảnh ra đời và vai trò của NAQ đối với sự thành lập ĐCSVN

           Cuối thế kỷ XIX, sau khi bình định xong Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay thực thi các chính sách thực dân hà khắc, biến nước ta từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

           Sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc diễn ra hết sức gay gắt, hàng loạt phong trào yêu nước theo các khuynh hướng khác nhau liên tiếp nổ ra nhằm giải quyết mâu thuẫn chủ yếu đó. Tiêu biểu là phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng; phong trào Đông Du của Phan Bội Châu; phong trào cải cách của Phan Chu Trinh, khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo...Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tuy diễn ra quyết liệt, song cuối cùng đều bị thất bại, vì thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, thiếu một tổ chức lãnh đạo có khả năng tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc. 

Từ nay đến tết, ai có nhu cầu việc làm hãy liên hệ nơi này

  Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên (Thành đoàn TP.HCM) triển khai chương trình “Tháng tiếp sức và đồng hành cùng  người lao động ” năm ...